sintmaarten.pjotter.eu

Via het Jongensweeshuis in Amsterdam naar het verblijf in het kindertehuis

Sint Maarten in Leiden

Wat vooraf ging:

 

Tekst en ontwerp: Peter van Velzen

Samen met broer en zus  vanaf 11 november 1957  tot december 1960.